Projekt ECIP/SEAP

  Projekt ECIP/SEAP

  Prace nad projektem rozpoczęły się w połowie listopada 2011 r., a ciężar prac wzięła na siebie Izba Celna w Rzepinie. Zespół projektowy składa się z funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych z IC Rzepin i Ministerstwa Finansów, różniących się wiekiem, stażem pracy, wykształcaniem czy doświadczeniem w pracach projektowych. Mimo tych różnic, stworzony został bardzo spójny i zgrany zespół zadaniowy, który konsekwentnie i nowatorsko realizuje kolejne etapy. Przyświecała nam idea stworzenia intuicyjnego portalu informacyjnego i usługowego dla klientów Służby Celnej. Głównym jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom krajowym oraz unijnym dostępu w jednym miejscu do informacji oraz systemów celnych bez potrzeby „wędrowania” po niezliczonych stronach internetowych.

  Tak naprawdę, projekt zawiera dwa integralne elementy: Europejski Informacyjny Portal Celny – ECIP (European Customs Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – SEAP (Single Electronic Access Point). Mają one zapewnić dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych oraz ułatwią dwustronną i bezpieczną komunikację z podmiotami, co wpłynie na wzrost automatyzacji obsługi drogą elektroniczną. Po prostu – więcej rzeczy załatwimy przez Internet, a przede wszystkim zrobimy to łatwiej i przyjemniej. Jednocześnie portal będzie pełnił rolę „wizytówki" Służby Celnej. Układ strony internetowej, grafika, kolorystyka powinna być charakterystyczna i rozpoznawalna dla użytkowników. Koniec prac przewidujemy na koniec 2013 roku.

  Pliki do pobrania


  ECIP/SEAP

  Kierownik projektu:
  Zbigniew Danisz
  tel. 68 322 92 45
  zbigniew.danisz@rze.mofnet.gov.pl

  Izba Celna w Rzepinie