Dane kontaktowe

  Kontakt dla mediów:

  Grzegorz Smogorzewski
  Radca Ministra
  Z-ca Przewodniczącego Rady Programu e-Cło
  tel.: +48 22 694 55 58
  sekretariat.sc@mf.gov.pl

  Kontakt w sprawach promocji Programu e-Cło i strony internetowej

  Beata Zuba
  Kierownik projektu PROMOCJA Programu e-Cło
  tel.: +48 22 694 47 88
  beata.zuba@mf.gov.pl

  Mirosław Wojtowicz
  Z-ca kierownika projektu PROMOCJA Programu e-Cło ds. technicznych
  tel.: +48 22 694 50 72
  miroslaw.wojtowicz@mf.gov.pl

  www.sluzbacelna.gov.pl