Czym jest Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej? - Warstwa operacyjna Programu e-Cło

Czym jest Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej? - Warstwa operacyjna Programu e-Cło

Udogodnienia wprowadzone w ramach Programu e-Cło, mają za zadanie przybliżyć i ułatwić korzystanie z usług celnych zdigitalizowanemu społeczeństwu. Działania Służby Celnej znajdują uznanie w oczach przedsiębiorców i odzwierciedlenie w znaczących gospodarczych raportach, zajmując wysokie miejsca w międzynarodowych zestawieniach osiągnięć. Co teraz przed nami?

Przedsiębiorcy najbardziej docenili polską Służbę Celną w kategorii wpływu usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych, oraz spowodowanie obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W tych dwóch kategoriach Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. Co jeszcze może zrobić Służba Celna, aby uczciwym obywatelom maksymalnie ułatwić korzystanie z usług celnych, a zwiększyć kontrolę w obszarach podwyższonego ryzyka?

Jednym z punktów zwrotnych w realizacji strategii rozwoju Służby Celnej oraz Programu e-cło jest zintegrowanie wszystkich systemów informatycznych, zapewniających dotąd wymianę komunikatów pomiędzy Służbą Celną, a obywatelami czy przedsiębiorcami, w jeden punkt dostępu do wszystkich usług celnych. Zadanie to zostanie zrealizowane za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC. Jej uruchomienie będzie przełomowym momentem na drodze rozwoju e-usług Służb Celnych.

Wygodnie i zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC stanowi pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC), dla wszystkich klientów Służby Celnej, a jednocześnie trzon warstwy operacyjnej Programu e-Cło. Na platformie PUESC systematycznie osadzane będą kolejne usługi Służby Celnej, aby docelowo stał się on jednolitym punktem dostępu do wszystkich e-usług celnych.

Indywidualne konto e-Klient na PUESC będzie mógł założyć każdy obywatel. Pozwoli ono na korzystanie ze wszystkich usług publicznych związanych z poborem należności celnych, akcyzy i podatku od gier oraz obrotem towarowym, w jednym środowisku elektronicznym. Za pomocą jednego konta będzie można wykonywać działania na każdym z etapów procesów eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.

Zakres korzystania ze swojego konta na PUESC, każdy z użytkowników będzie mógł spersonalizować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Stopniowo własne modyfikacje dla e-Konta będzie można wprowadzać zarówno w zakresie dostępnych usług jak i funkcji. Na mocy nadanych uprawnień, w jednym miejscu prezentowane i gromadzone będą istotne komunikaty i aktualności związane z aktywnościami Klienta we wszystkich systemach informatycznych Służby Celnej. Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej będzie można otrzymać dostęp do:

- wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Klienta,

- danych finansowych dotyczących Klienta (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia), zgodnie z uzyskanym pełnomocnictwem,

- wszystkich uprawnień przyznanych w procesie rejestracji, bez ich kolejnego deklarowania, do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji, przy czym proces aktualizacji/ dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej.

Na czym polega zintegrowana obsługa

Europejski Informacyjny Portal Celny – ECIP (European Customs Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – SEAP (Single Electronic Access Point) zapewnią dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych oraz ułatwią dwustronną i bezpieczną komunikację z podmiotami, co wpłynie na wzrost automatyzacji obsługi drogą elektroniczną poprzez pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej.

zintegrowana obsługa INTRASTAT zapewnia:

- obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej

- możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC

- uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie

Już teraz realizowana w 100% za pomocą dokumentacji elektronicznej, zautomatyzowana obsługa dokumentów ADT związanych z przemieszczaniem towarów akcyzowych i nadzorem wykonywana jest za pomocą produktu projektu EMCS PL. Wykorzystywany jest on do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym.

zintegrowana obsługa przemieszczania w akcyzie zapewnia:

- obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej

- interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2

Równie istotne, co popularne są Automatyczny System Eksportu i Importu. Jedne z głównych celnych systemów operacyjnych, budowanych na potrzeby obsługi zgłoszeń celnych i deklaracji statystycznych.

zintegrowana obsługa w exporcie zapewnia

- obsługę operacji wywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej

- możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju"

- elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym

- w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów

- interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX)

zintegrowana obsługa w imporcie zapewnia:

- obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej

- obsługę procedur uproszczonych

- możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju",

- obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów,

- interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX.

System informatyczny obsługujący wspólnotową procedurę tranzytu na terenie Unii Europejskiej oraz Wspólną Procedurę Tranzytową (WPT) NCTS2 zastąpił wcześniej działający, wyeksploatowany technologicznie, system NCTS (New Computerised Transit System). Nowy system dostosował poprzednią funkcjonalność do grupowania i optymalizacji usług, oraz architektury i technologii wypracowanych i przyjętych dla Systemu Informacyjnego Służby Celnej w ramach Programu e-Cło. NCTS2 podniósł jakość i warunki pracy funkcjonariuszy obsługujących system, zachowując wszystkie funkcje biznesowe wcześniejszego systemu tranzytowego, Konwencji TIR oraz innych uregulowań KE. Dodatkowo zintegrował w sobie wszystkie dotychczasowe modernizacje i aktualizacje wymuszane przez zmiany prawa i inicjatywy KE w obszarze tranzytu.

zintegrowana obsługa w tranzycie zapewnia

- obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej

- interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych

obsługa zabezpieczeń i poboru danin

System będzie obsługiwał wszystkie typy zabezpieczeń, oferując dokonywanie różnych operacji na zabezpieczeniach takich jak: obciążenie i wycofanie obciążenia salda zabezpieczenia, zwolnienie i wycofanie zwolnienia salda zabezpieczenia, sprawdzenie zabezpieczenia, kredytowanie kwoty referencyjnej zabezpieczenia, blokowanie operacji i wycofanie blokowania operacji związanych z dokumentem obciążającym zabezpieczenie. Zadania te realizowane będą w ramach projektu OSOZ2 – Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń.

Pełną obsługę poboru należności i rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Służbę Celną świadczy system ZEFIR2. W swoim zakresie ma także pełną automatykę sprawozdawczości i analityki budżetowej. Jest narzędziem wspomagającym rozliczenia z budżetem Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, wykorzystywanym przez wszystkie jednostki Służby Celnej, organy skarbowe w obszarze sprawozdawczości i planowania, a także Ministerstwo Finansów.