Konferencja „e-Administracja dla Biznesu 2015”

Konferencja „e-Administracja dla Biznesu 2015”

W dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie, Służba Celna bierze udział w konferencji „e-Administracja dla Biznesu 2015" – EAB-2015, która odbywa się w Centrum Konferencyjnym LEGIA WARSZAWA.
 
Konferencja  skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w informatyzację państwa, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, a także  przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego.
 
W trakcie konferencji  przewidziane są
• wystąpienia ekspertów, panele dyskusyjne
• prezentacje dobrych praktyk z kraju i zagranicy
• wystawa i punkty informacyjne o e-usługach
 
Służba Celna przygotowała stoisko informacyjne, na którym, wraz z przedstawicielką administracji podatkowej, prezentuje  e-usługi jakie oferuje swoim klientom.
 
W trakcie konferencji  przewidziane są sesje plenarne i  dwie sesje tematyczne: dedykowane instytucjom publicznym oraz przedsiębiorcom.
Prelegenci odpowiedzą  m.in. na pytania:
• Czego oczekuje biznes od administracji?
• W jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja
• Jak zmieni się jakość usług administracji publicznej w Polsce?
 
Służba Celna weźmie udział w sesji dedykowanej przedsiębiorcom. Przewidziane jest wystąpienie dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Tomasza Michalaka pt. „Ułatwienia dla biznesu w środowisku cyfrowej Służby Celnej" oraz Radcy Ministra w MF Grzegorza Smogorzewskiego pt. „E-usługi programu e-cło – nowa jakość w handlu międzynarodowym".
 
Odbędzie się też wspólna debata.
 
Organizatorami konferencji jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.