Korekta schemy OSOZ 2

Korekta schemy OSOZ 2

Uprzejmie informujemy, o wprowadzeniu korekty w schemie systemu OSOZ 2, dla komunikatów wymienianych z użytkownikami zewnętrznymi. Zakres modyfikacji:
  • wydłużenie maksymalnej długości dla typu idKomunikatu z 20 do 50 znaków
 
Modyfikacja dostępna jest już na środowisku testowym OSOZ 2. O terminie wdrożenia wszystkich zmian na środowisku produkcyjnym, związanych z komunikacją z użytkownikami zewnętrznymi, powiadomimy w oddzielnym komunikacie.
Pliki do pobrania