Pilotaż obsługi tranzytu w systemie NCTS2

Pilotaż obsługi tranzytu w systemie NCTS2

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w ostatniej dekadzie listopada br. planowane jest rozpoczęcie pilotażu obsługi tranzytu w systemie NCTS2.
 
Ze względu na fakt, że w przypadku systemu NCTS2 pilotaż realizowany jest w środowisku produkcyjnym, z wykorzystaniem rzeczywistych danych przesyłanych w komunikacji wspólnotowej, nasze działania podejmowane będą z wyjątkową ostrożnością, a jednym z podstawowych założeń będzie zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń w obrocie towarowym. 
 
Pilotaż zapoczątkowany zostanie przez jedną z agencji celnych w jednej z jednostek organizacyjnych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Liczba zgłoszeń składanych do systemu NCTS2 zależeć będzie od obserwacji i zaleceń zespołu na bieżąco monitorującego działanie aplikacji klienckiej i aplikacji po stronie administracji. Zakładamy, że opisane powyżej testy potrwają około 1 tygodnia. W przypadku pozytywnych wyników pilotażu niezwłocznie podejmiemy decyzję o udostępnieniu środowiska testowego dla wszystkich firm programistycznych, następnie udostępnimy środowisko testowe wszystkim zainteresowanym i jednocześnie opublikujemy harmonogram dalszych działań pilotażowych, harmonogram udostępnienia ogólnopolskiego usługi e-Tranzyt w oparciu o Komponent NCTS2 oraz harmonogram wygaszenia dotychczasowego systemu tranzytowego - systemu NCTS".