Podsumowanie konferencji "Ułatwienia dla biznesu w środowisku cyfrowym Służby Celnej"

Podsumowanie konferencji "Ułatwienia dla biznesu w środowisku cyfrowym Służby Celnej"

26 stycznia w warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Celnictwa z udziałem wiceministra finansów, Szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy. Przedsiębiorcy i dziennikarze mogli zapoznać się z kluczowymi usługami Służby Celnej dla biznesu i podróżnych z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 
Na wstępie, prezes BCC Marek Goliszewski złożył wszystkim funkcjonariuszom celnym serdeczne życzenia z okazji przypadającego 26 stycznia Światowego Dnia Celnictwa. Zaznaczył też, że przedsiębiorcy doceniają działania Służby Celnej i liczą na dalszą, dobrą współpracę.
 
- Służba Celna zmieniła się w ostatnich latach dzięki cyfryzacji wielu ważnych obszarów swojego działania – podkreślił minister Jacek Kapica. Przyniosło to wymierne skutki - łatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą i szybciej przekracza się granice. Najnowszym dowodem sprawnej cyfryzacji usług jest  m.in. projekt „Porty 24h", w ramach którego Służba Celna koordynuje prace wszystkich służb kontrolnych działających w polskich portach w taki sposób, aby odprawa towarów drogą morską trwała maksymalnie 24 godziny. - Służba Celna konsekwentnie dąży do dalszego skracania czasu potrzebnego do załatwienia formalności związanych z odprawą towarów. Już teraz 100% zgłoszeń celnych jest składanych drogą elektroniczną, a 70% zgłoszeń celnych wewnątrz kraju obsługiwanych jest w czasie do jednej godziny - podkreślił Szef Służby Celnej.
 
Ułatwieniom służy też udostępniona w grudniu ub. roku aplikacja mobilna „Granica", która informuje o sytuacji na drogowych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Aplikacja została już doceniona przez środowisko biznesu, co potwierdza nominacja do Mobile Trends Awards.
Kolejna ważna inicjatywa Służby Celnej, dedykowana branży transportowej, to e-booking TRUCK. Usługa ta umożliwi zarezerwowanie on-line czasu odprawy granicznej ciężarówek. Udostępnienie usługi planowane jest w połowie 2015 r.
Służba Celna konsekwentnie zastępuje dokumenty papierowe komunikatami elektronicznymi, a jej celem jest elektroniczne środowisko cła i handlu - podkreślił w swojej prezentacji dyr. Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, Tomasz Michalak.
Przedstawicielka branży transportowej, Kamila Piotrowska-Król z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki stwierdziła, że klienci dostrzegają wykorzystywanie przez Służbę Celną systemów informatycznych tam, gdzie jest to możliwe, by zapewnić płynność obsługi podmiotów gospodarczych i skracać czas potrzebny na odprawę towarów. W efekcie obniża to koszty ponoszone przez firmy i poprawia warunki prowadzenia działalności gospodarczej.  
Jednocześnie wymieniła oczekiwania przedsiębiorców wobec Służby Celnej – zwiększenie roli analizy ryzyka w procesie kontroli zgłoszeń celnych.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Programu E-Cło Grzegorz Smogorzewski przedstawił uczestnikom konferencji osiągnięcia i poziom zaawansowania projektów informatycznych powstających w ramach „Program e-Cło" oraz omówił plany wdrożeń e-usług na 2015 rok: 
  • Jedno okno dla rozliczeń ceł i podatków  
  • Zintegrowana obsługa w tranzycie 
  • Zintegrowana obsługa w exporcie 
  • Zintegrowana obsługa w imporcie 
  • Zintegrowana obsługa deklaracji INTRASTAT
  • Obsługa przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
Działania Służby Celnej zostały zauważone i docenione, co potwierdza np. raport Komisji Europejskiej: Flash Eurobarometer 399 "The electronic customs implementation in the European Union". W raporcie wskazano, że to właśnie polscy przedsiębiorcy są najbardziej zadowoleni z elektronicznych usług wdrażanych przez polską Służbę Celną. Przedsiębiorcy najbardziej docenili wpływ elektronicznych usług na uproszczenie procedur celnych oraz spowodowanie obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W tych dwóch kategoriach Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej.
 
Potwierdza to także ranking Banku Światowego „Doing Business na 2015 r.", w którym Polska zajęła 32. miejsce w zestawieniu 189 państw ocenianych pod kątem łatwości prowadzenia biznesu. Z raportu wynika, że ułatwienia poprawiające klimat biznesowy w naszym kraju zapewniają Polsce status lidera Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Jednak to nie koniec naszych prac nad ułatwieniami dla biznesu - Służba Celna już przygotowuje projekt Platformy Usług Elektronicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  Również strategia Służby Celnej na lata 2014-2020 r. zakłada dalsze wdrażanie nowych usług elektronicznych - Jest to strategia otwarta i elastyczna, dlatego można ją modyfikować, pytając klientów o opinię, czy idziemy dobrą drogą i w dobrym kierunku – zaznaczył dyrektor Departamentu Służby Celnej Piotr Daniel. - Świat ulega wirtualizacji i cyfryzacji, co powoduje, że również Służba Celna musi dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się realiów, innego wyjścia już nie ma – podsumował.
 
Konferencję można było obejrzeć online pod adresem http://videokadr.pl/ministerstwo
Pliki do pobrania
Przydatne linki