Ty też możesz zostać e-Klientem Służby Celnej - O personalizacji konta na PUESC

Ty też możesz zostać e-Klientem Służby Celnej - O personalizacji konta na PUESC

Za pomocą jednego, założonego na platformie PUESC konta, w jednym środowisku elektronicznym, można wykonywać działania na każdym etapie realizacji obowiązków eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi. Indywidualne konto e-Klient Służby Celnej (e-Klient SC) może założyć każdy obywatel. Jest ono przydatne tym, którzy chcieliby dokonywać elektronicznie czynności w obszarze obrotu celnego bądź obsługi w akcyzie. Zakres funkcjonalności konta, dostęp do dokumentów, formularzy i usług, określony będzie uzyskanym poziomem dostępu.
 
Każdy e-Klient SC może spersonalizować zakres korzystania ze swojego konta na PUESC, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Ze względu na bardzo szeroki zakres usług celnych świadczonych zarówno dla Klientów krajowych jak i zagranicznych, utworzono dwa poziomy dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) – poziom podstawowy i zaawansowany.
 
Poziom podstawowy dedykowany jest głównie osobom fizycznym, które najczęściej korzystają z usług Służby Celnej i przesyłają dokumenty we własnym imieniu i na własną rzecz. Poziom zaawansowany dedykowany jest osobom korzystającym z pełnego zakresu usług świadczonych przez SISC. Są to właściciele firm, pełnomocnicy, pracownicy agencji celnych, oraz pracownicy biur rachunkowych, działający najczęściej na rzecz określonego Podmiotu i/lub w jego imieniu.
 
Na mocy nadanych uprawnień, w jednym miejscu prezentowane i gromadzone są istotne komunikaty i aktualności związane z aktywnościami Klienta we wszystkich systemach SISC. Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej można otrzymać dostęp do:

 

1. wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Klienta,

2. danych finansowych dotyczących Klienta (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia), zgodnie z uzyskanym pełnomocnictwem,

3. wszystkich uprawnień przyznanych w procesie rejestracji, bez ich kolejnego deklarowania, do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji, przy czym proces aktualizacji/ dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej.

Każdy pełnoletni obywatel może w prosty sposób założyć sobie konto podstawowe, które nie wymaga osobistego stawiennictwa w jednostce Służby Celnej w celu weryfikacji tożsamości. Korzystanie z takiego konta ogranicza się do wykonywania części działań elektronicznie oraz zapisywania dokumentów do późniejszego ich edytowania lub drukowania w celu przedłożenia odpowiednim organom.
 
Aby otrzymać zaawansowany dostęp do usług SISC należy się zarejestrować. Każdy, kto korzystał wcześniej lub aktualnie nadal korzysta i jest zarejestrowany w jednym z dotychczas funkcjonujących podsystemów SISC, może powiązać swoje konto PUESC z danymi wcześniej zgromadzonymi w SISC. Wszystkie dane zostaną przeniesione do jednolitej bazy na PUESC bez konieczności dokonywania ponownej rejestracji. Każdy nowy Klient chcący korzystać z usług Służby Celnej, powinien wysłać wniosek rejestracyjny, którego formularz znajdzie po zalogowaniu się na swoje konto w PUESC.
Zarejestrowanemu Użytkownikowi zostaje nadany numer ID SISC. Numer ten nadawany jest raz i jeśli Użytkownik trwale nie usunie swoich danych z bazy PUESC, to może w dowolnej chwili usunąć konto z PUESC, lub założyć je ponownie, a dokumenty wcześniej przypisane do danego numeru ID SISC będą mogły zostać odzyskane. Użytkownik o statusie „zarejestrowany" może wystąpić o uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC, który jest bezpłatny i może być stosowany do uwierzytelniania wielu dokumentów elektronicznych przesyłanych do SISC. 
 
Konto założone na portalu PUESC umożliwia także wykonywanie działań w imieniu Podmiotu lub dowolnej ilości Podmiotów. Konto umożliwia wygodną zmianę kontekstu, która przy odpowiednich uprawnieniach powoduje automatyczne uzupełnienie formularzy danymi zarejestrowanego wcześniej w SISC Podmiotu.
 
Wszystkie funkcje dostępne na poszczególnych poziomach dostępu, są opatrzone stosowną informacją, która ułatwia korzystanie z konta PUESC. Ponadto, każdy zarejestrowany użytkownik, może uzyskać pomoc ze strony Help Desk. Pomoc będzie odbywała się na trzech poziomach. Każdy Użytkownik będzie miał dostęp do Portalu Pomocy Help Desk, na którym sam będzie mógł wyszukać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania. Możliwy też będzie kontakt z wykwalifikowanymi pracownikami Służby Celnej poprzez infolinię lub e-mail. Pomoc zapewni też Centrum Informacji Służby Celnej. Indywidualne przypadki rozpatrywane będą na szczeblu eksperckim w odpowiednim Departamencie Ministerstwa Finansów.