Warsztaty dla przedsiębiorców dotyczące integracji z systemem ECIP/SEAP (PUESC)

Warsztaty dla przedsiębiorców dotyczące integracji z systemem ECIP/SEAP (PUESC)

W dniu 20 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Celnego w Zielonej Górze odbyły się warsztaty dotyczące integracji podmiotów zewnętrznych z systemem ECIP/SEAP. Warsztaty przeznaczone były dla przedstawicieli firm wytwarzających oprogramowanie oraz pracownikom agencji celnych.
Warsztaty przeprowadzone były przez pracowników Wykonawcy  PUESC firmy SYGNITY S.A. przy  wsparciu  Zespołu  Projektowego ECIP / SEAP. 
 
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu firm. Agenda spotkania obejmowała:
 
- przedstawienie czynności niezbędnych do świadczenia komunikacji z systemami dziedzinowymi (rejestracja na portalu, uzyskanie identyfikatora idsisc, utworzenie niekwalifikowanego certyfikatu cyfrowego, rejestracja podmiotu, uzyskanie reprezentacji danego podmiotu),
- omówienie komunikatów doręczenia/odebrania występujących w systemie ECIP/SEAP,
- charakterystykę kanałów komunikacji z systemami dziedzinowymi za pośrednictwem ECIP/SEAP z głównym naciskiem na  kanał WebService, który cieszył się największym zainteresowaniem słuchaczy,
- dyskusję na temat napotkanych trudności podczas korzystania z systemu ECIP/SEAP oraz sugestii dotyczących rozwoju kanału WebService, tak aby dostosować go do oczekiwanych przedsiębiorców.
 
Mamy nadzieję, że w trakcie spotkania uczestnicy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące działania portalu i w razie potrzeby, będą mogli korzystać ze wsparcia zespołu ECIP/SEAP.
 
Istnieje również możliwość zorganizowania kolejnych warsztatów.