Wersja aplikacji OSOZ 2 na środowisku testowym

Wersja aplikacji OSOZ 2 na środowisku testowym

Uprzejmiej informujemy, że w dniu 23.11.2015 r., na środowisku testowym systemu OSOZ 2 zainstalowana została wersja aplikacji, zawierająca zapowiadane implementacje zmian dot. komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi tj.
 
- wprowadzenie w komunikatach zwrotnych numeru GRN zabezpieczenia/gwarancji
 
- wprowadzenie w komunikacie zwrotnym dla komunikatu ObciazeniaOrazBiezaceSaldo zakresu dat, których dotyczyło zapytanie
 
- wprowadzanie pola idKomunikatu, który będzie przepisywany z komunikatu przychodzącego do komunikatu zwrotnego
 
- dodanie nowego komunikatu „status dokumentu", za pomocą którego możliwym będzie uzyskanie informacji o statusie dokumentu/ów tj. data użycia, kwota użycia, saldo użycia, status dokumentu, data zwolnienia czy data kredytowanie
 
O terminie wdrożenia na środowisku produkcyjnym powiadomimy Państwa w oddzielnym komunikacie.