Zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności od 1 października 2015 r.

Zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności od 1 października 2015 r.

W Izbie Celnej w Krakowie zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną (Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne)
- w Izbie Celnej w Krakowie zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną
(Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne)
oraz
- Izba Celna w Szczecinie uruchamia centralną komórkę - Centrum Organu Wierzyciela (COW).
(Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie staje się właścicielem ogólnopolskiego długu z obszaru ceł, podatku akcyzowego i podatku od gier. Do tej pory zadania z tego zakresu realizowało 16 izb celnych.)