Projekt AES

    Projekt AES

    Zgodnie z założeniami Automatyczny System Eksportu ma obejmować rozbudowę środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych Systemu ECS2 poprzez modernizację dotychczasowych funkcji biznesowych Systemu ECS2 i wkomponowanie ich w środowisko Programu e-Cło, jak również budowę nowych wymagań funkcjonalnych wynikających z wymagań DG TAXUD i pozafunkcjonalnych opracowanych na etapie prac projektowych. Dodatkowo w ramach projektu zostanie wytworzona usługa współdzielona walidacji dokumentów XML oraz funkcjonalność elektronicznej obsługi dokumentu do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. Projekt AES obejmuje także przygotowanie Systemu AES do wymieniania danych i informacji z innymi systemami biznesowymi tworzonymi w ramach Programu e-Cło jak również do wymiany informacji z wykorzystaniem funkcjonalności z zakresu Single Window. Celem Projektu AES jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania IT automatyzującego procesy biznesowe związane z obsługą wywozu. Rozwiązanie to umożliwi płynny przepływ komunikatów elektronicznych pomiędzy wszystkimi uczestnikami procedury wywozu, w trzech domenach: zewnętrznej, krajowej i wspólnej domenie. Rozwiązania przyniosą korzyści wszystkim uczestnikom obrotu towarowego tj. podmiotom gospodarczym, administracji celnej, innym instytucjom i urzędom współpracującym oraz społeczeństwu.

        

    Pliki do pobrania

    AES