Projekt AIS

    Projekt AIS

    To systemy komputerowe stają się głównym ogniwem rozwoju administracji celnej. Już obecnie prawo unijne i poszczególnych krajów dostosowywane jest do wymogów systemów komputerowych, bezpapierowej wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami biorącymi czynny udział w procesach handlowych a służbami celnymi. Jednym z głównych systemów operacyjnych celnych, który będzie obsługiwał dokumenty automatycznie dostarczane przez podmioty, będzie Automatyczny System Importu (AIS). System ten budowany na potrzeby obsługi zgłoszeń celnych i deklaracji statystycznych.

       

    Pliki do pobrania

    AIS