Projekt ARIADNA 2

  Projekt ARIADNA 2

  Według Williama H. Inmona, amerykańskiego informatyka, uznawanego przez wielu za ojca hurtowni danych, hurtownia danych to uporządkowany tematycznie, zintegrowany, zawierający wymiar czasu, nieulotny zbiór danych wspomagających podejmowanie decyzji.

  Główną przesłanką, na której opiera się koncepcja hurtowni danych jest umożliwienie łatwego dostępu do danych z różnych istniejących i pozostających nadal w użyciu baz poprzez jedną wielowymiarową bazę danych. Dane w hurtowni nie są uaktualniane w czasie rzeczywistym (na bieżąco) jak w bazach transakcyjnych (operacyjnych), lecz okresowo.
  Hurtownia danych, w przeciwieństwie do systemów transakcyjnych, ma wspomagać przetwarzanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych.
  Hurtownia danych stanowi zatem rozbudowaną bazę danych, przechowującą olbrzymią ilość danych zbieranych w czasie. Dodatkowo zakłada się, że przeprowadzane na danych operacje mają charakter analityczny (wyszukiwanie i analiza). Nie mają tu więc zastosowania typowe transakcje. Ze względu na ilość i tematykę danych, przeprowadzane analizy mogą polegać na szukaniu trendów, zależności, wzorców, itp. Stosowana tu eksploracja danych  (ang. data mining) wyszukuje ogólne formy wiedzy z olbrzymiej ilości danych. Istnieją również zawężone tematycznie hurtownie danych (np. do jednego działu firmy – kadry, finanse), które mogą istnieć jako oddzielne jednostki lub stanowić element hurtowni danych.  ARIADNA2