Projekt ECIP/SEAP

Projekt ECIP/SEAP

Prace nad projektem rozpoczęły się w połowie listopada 2011 r., a ciężar prac wzięła na siebie Izba Celna w Rzepinie. Zespół projektowy składa się z funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych z IC Rzepin i Ministerstwa Finansów, różniących się wiekiem, stażem pracy, wykształcaniem czy doświadczeniem w pracach projektowych. Mimo tych różnic, stworzony został bardzo spójny i zgrany zespół zadaniowy, który konsekwentnie i nowatorsko realizuje kolejne etapy. Przyświecała nam idea stworzenia intuicyjnego portalu informacyjnego i usługowego dla klientów Służby Celnej. Głównym jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom krajowym oraz unijnym dostępu w jednym miejscu do informacji oraz systemów celnych bez potrzeby „wędrowania” po niezliczonych stronach internetowych.

Europejski Informacyjny Portal Celny

Przepisy krajowe i unijne zazwyczaj nie są materią łatwą i przyjemną, a jeśli do tego dojdzie ich mnogość i rozproszenie, to konfuzję i zniechęcenie mamy gotowe. Z drugiej strony, czy wyobrażaliście sobie kiedyś miejsce idealne, czyli takie, w którym na jednej stronie (no, może kilku) znajdziemy wszystkie potrzebne nam przepisy celne ze wszystkich Krajów Członkowskich? I to bez przedzierania się przez setki stron i tomów publikacji.

Komisja Europejska to zrobiła i tak powstała idea ECIP - Europejskiego Informacyjnego Portalu Celnego (European Customs Information Portal).

Zadaniem zespołu projektowego ECIP/SEAP PL jest stworzenie łatwego i wydajnego mechanizmu publikacji treści z naszego lokalnego portalu na unijny i z powrotem. Ale to nie wszystko. Chcemy, by nasza polska strona ECIP miała więcej, niż tylko podstawowe funkcje. Ma służyć jako platforma wymiany komunikatów z systemami operacyjnymi Służby Celnej, będzie bramą do świata trochę bardziej poważnego i oficjalnego „brata" SEAP'a. Znajdzie się w nim również miejsce np. na komunikaty o awariach i przerwach w działaniu systemów, informacjach o oczekiwaniu na granicy i wiele innych.

Pliki do pobrania


    ECIP/SEAP