Projekt ECIP/SEAP

Projekt ECIP/SEAP

Prace nad projektem rozpoczęły się w połowie listopada 2011 r., a ciężar prac wzięła na siebie Izba Celna w Rzepinie. Zespół projektowy składa się z funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych z IC Rzepin i Ministerstwa Finansów, różniących się wiekiem, stażem pracy, wykształcaniem czy doświadczeniem w pracach projektowych. Mimo tych różnic, stworzony został bardzo spójny i zgrany zespół zadaniowy, który konsekwentnie i nowatorsko realizuje kolejne etapy. Przyświecała nam idea stworzenia intuicyjnego portalu informacyjnego i usługowego dla klientów Służby Celnej. Głównym jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom krajowym oraz unijnym dostępu w jednym miejscu do informacji oraz systemów celnych bez potrzeby „wędrowania” po niezliczonych stronach internetowych.

Co to jest?

Ideą twórców unijnego portalu było stworzenie bogatego źródła informacji pochodzących ze wszystkich Krajów Wspólnoty Europejskiej. Co najważniejsze, dane prezentowane na stronach w dużej mierze czerpane są właśnie z portali Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich. Czyli w skrócie – to co my opublikujemy u nas, dzięki specjalnemu mechanizmowi „powędruje" na europejski portal. Ten sam mechanizm dotyczy wszystkich administracji celnych UE, a przedsiębiorca ma za zadanie jedynie wejść na główną stronę pod adresem http://ec.europa.eu/ecip/ i przeglądać interesujące go zasoby.

Dla kogo?

Portal jest przeznaczony dla wszystkich, którzy stosują procedury celne w codziennej działalności biznesowej, np. firmy transportowe, spedycyjne, importerzy czy eksporterzy.

Co nam daje?

W pierwszym etapie tworzenia Europejskiego Informacyjnego Portalu Celnego skoncentrowano się na wdrożeniu regulacji związanych z Poprawką Bezpieczeństwa i Ochrony z dn. 01.07.2009 do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu tematów i dostarczenie większej ilości informacji na temat gospodarczych procedur celnych.

KE na razie udostępniła pierwszą część z zagadnieniami związanymi z przewozem towarów przez granice Unii Europejskiej (przywóz / wywóz / tranzyt).

Jak to działa, a jak będzie w przyszłości?

Na razie komunikaty publikowane są ręcznie, co jest dość żmudne. Docelowo jednak podstawowa wymiana treści z i do portalu unijnego odbywać się będzie na bazie kanałów RSS, co pozwoli zautomatyzować proces.

Pliki do pobrania


    ECIP/SEAP