Projekt ECIP/SEAP

Projekt ECIP/SEAP

Prace nad projektem rozpoczęły się w połowie listopada 2011 r., a ciężar prac wzięła na siebie Izba Celna w Rzepinie. Zespół projektowy składa się z funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych z IC Rzepin i Ministerstwa Finansów, różniących się wiekiem, stażem pracy, wykształcaniem czy doświadczeniem w pracach projektowych. Mimo tych różnic, stworzony został bardzo spójny i zgrany zespół zadaniowy, który konsekwentnie i nowatorsko realizuje kolejne etapy. Przyświecała nam idea stworzenia intuicyjnego portalu informacyjnego i usługowego dla klientów Służby Celnej. Głównym jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom krajowym oraz unijnym dostępu w jednym miejscu do informacji oraz systemów celnych bez potrzeby „wędrowania” po niezliczonych stronach internetowych.

Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu

Co to jest?

Założeniem SEAP (Single Electronic Access Point) jest stworzenie europejskiego, pojedynczego punktu dostępu dla wszystkich klientów Służby Celnej. Naszym zadaniem jest utworzenie krajowego celnego systemu komunikacyjnego, tak by docelowo został on połączony z systemami innych państw Unii Europejskiej. Powstanie wtedy jednolity, bezpieczny system komunikacji w obszarze cła.

Jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie i wymaga uwzględnienia potrzeb oraz oczekiwań innych systemów Służby Celnej tworzonych w ramach Programu e-Cło. A skoro jest bardziej zawiły, to i wytłumaczenie jego założeń wymaga większego zagłębienia się w szczegóły.

Dla kogo?

System jest skierowany głównie do przedsiębiorców, którzy biorą udział w międzynarodowej wymianie towarowej (np. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne) oraz osób fizycznych.

Co nam daje?

Celem utworzenia portalu SEAP jest:

  • dostarczenie klientom jednolitego mechanizmu komunikacji z Systemem Informacyjnym Służby Celnej (SISC) poprzez nadanie unikatowego identyfikatora, który pozwoli podmiotowi na dostęp do jego konta za pomocą którego będzie mógł dokonać wszelkich czynności urzędowych w zakresie cła a także pozwoli kontrolować stan spraw i rozliczeń wobec budżetu państwa;
  • usprawnienie i zmniejszenie kosztów obsługi klienta w kontaktach ze Służbą Celną za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Systemem Informacyjnym Służby Celnej dając możliwość elektronicznego złożenia wniosku, deklaracji oraz zgłoszenia celnego;
  • zautomatyzowanie kluczowych procesów operacyjnych Służby Celnej, związanych z należnościami pobieranymi przez Służbę Celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

Pliki do pobrania


    ECIP/SEAP