Projekt ECIP/SEAP

Projekt ECIP/SEAP

Prace nad projektem rozpoczęły się w połowie listopada 2011 r., a ciężar prac wzięła na siebie Izba Celna w Rzepinie. Zespół projektowy składa się z funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych z IC Rzepin i Ministerstwa Finansów, różniących się wiekiem, stażem pracy, wykształcaniem czy doświadczeniem w pracach projektowych. Mimo tych różnic, stworzony został bardzo spójny i zgrany zespół zadaniowy, który konsekwentnie i nowatorsko realizuje kolejne etapy. Przyświecała nam idea stworzenia intuicyjnego portalu informacyjnego i usługowego dla klientów Służby Celnej. Głównym jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom krajowym oraz unijnym dostępu w jednym miejscu do informacji oraz systemów celnych bez potrzeby „wędrowania” po niezliczonych stronach internetowych.

Jak to działa, a jak będzie w przyszłości?

System zakłada obsługę elektronicznych formularzy deklaracji i zgłoszeń celnych, a także wniosków i procedur udzielania pozwoleń. Wpłynie na sprawniejszą wymianę informacji z administracjami celnymi innych państw, Komisją Europejską oraz innymi instytucjami i organizacjami.
Utworzenie portalu umożliwi już na początku 2014 r. załatwienie formalności celnych w formie elektronicznej – przez Internet. Dokumenty papierowe zostaną stopniowo wyeliminowane.

W chwili obecnej podatnicy oraz  firmy prowadzące wymianę towarową z zagranicą korzystają z wielu systemów informatycznych obsługiwanych przez Służbę Celną, co wiąże się z koniecznością posiadania kilku loginów i haseł. My stworzymy pojedynczy punkt dostępu dla użytkowników wszystkich systemów. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca będzie logował się raz w portalu dostępowym SEAP niezależnie od tego z jakiego modułu danego systemu będzie korzystał. Korzystanie z portalu SEAP będzie proste i intuicyjne.

Nasi obecni klienci będą mieli łatwiej – otrzymają bezpośredni dostęp do naszych systemów po wprowadzeniu klucza/tokena. Natomiast nowi klienci, wypełniając formularz wystawiony na portalu ECIP będą wnioskować o nadanie upoważnienia do korzystania z systemów operacyjnych Służby Celnej. Po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym wniosku, nadawany będzie unikalny numer identyfikacyjny (ID), który będzie uprawniać do wnioskowanych czynności. Dalsze korzystanie z systemów celnych może wymagać uwierzytelnienia w postaci certyfikatu kwalifikowanego lub certyfikatu nadawanego przez system PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego), a w przypadku gdy sprawa przekazywana jest przez ePUAP, profilu zaufanego.

Komunikacja pomiędzy klientem a systemami celnymi będzie odbywać się za pomocą określonych formularzy. Złożenie i przyjęcie różnorodnych dokumentów będzie potwierdzane elektronicznie za pomocą UPO, UPP.

Pliki do pobrania


    ECIP/SEAP