Projekt ECIP/SEAP

Projekt ECIP/SEAP

Prace nad projektem rozpoczęły się w połowie listopada 2011 r., a ciężar prac wzięła na siebie Izba Celna w Rzepinie. Zespół projektowy składa się z funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych z IC Rzepin i Ministerstwa Finansów, różniących się wiekiem, stażem pracy, wykształcaniem czy doświadczeniem w pracach projektowych. Mimo tych różnic, stworzony został bardzo spójny i zgrany zespół zadaniowy, który konsekwentnie i nowatorsko realizuje kolejne etapy. Przyświecała nam idea stworzenia intuicyjnego portalu informacyjnego i usługowego dla klientów Służby Celnej. Głównym jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom krajowym oraz unijnym dostępu w jednym miejscu do informacji oraz systemów celnych bez potrzeby „wędrowania” po niezliczonych stronach internetowych.


Stworzenie i uruchomienie Projektu ECIP/SEAP PL będzie miało kluczowe znaczenie dla
realizacji Programu e-Cło. Jego wdrożenie umożliwi innym projektom i systemom informatycznym Służby Celnej na wystawianie usług komunikacyjnych z klientami zewnętrznymi za pomocą mechanizmu SEAP. Natomiast ECIP funkcjonował będzie jako aktualne źródło informacji obejmujących zakres celny nie tylko krajowy, ale także pochodzący z krajów Wspólnoty Europejskiej. A wszystko skupione w jednym serwisie.

Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu będą miały bezpośredni wpływ na działanie pozostałych Systemów Operacyjnych obsługujących interesariuszy zewnętrznych.

Pliki do pobrania


    ECIP/SEAP