Projekt EMCS PL

  Projekt EMCS PL

  System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (Excise Movement and Control System) wykorzystywany jest do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego). System EMCS PL używany jest do przemieszczania wyrobów akcyzowych zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym (od/do podmiotów znajdujących się w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub z przeznaczeniem na eksport) zaś jego stosowanie od 1 stycznia 2012 r. jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

  W systemie tym elektroniczny dokument e-AD zastępuje papierowy administracyjny dokument towarzyszący (ADT), który dołączany był do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
  System realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowany do dnia 1 stycznia 2011 r. pozwolił na obsługę głównych funkcjonalności związanych m.in. z wysyłaniem e-AD, jego anulowaniem, otrzymaniem raportu odbioru czy zmianą miejsca przeznaczenia wyrobów zaś drugi - do 1 stycznia 2012 r. wprowadził wszystkie pozostałe funkcjonalności przewidziane przez specyfikację unijną wraz ze współpracą administracyjną oraz stworzeniem interfejsu z systemem eksportowym oraz obsługą ubytków normatywnych.

  UŻYTKOWNICY SYSTEMU

  Użytkownikami Systemu są:
  1.    Składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy i zarejestrowani wysyłający
  2.    Organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne
  3.    Organy podatkowe (także posiadają mobilny dostęp do systemu )
  - czyli wszyscy, którzy dokonują lub nadzorują przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym.
  W chwili obecnej zarejestrowanych jest ok. 1 400 podmiotów korzystających z EMCS PL natomiast wewnątrz administracji jest ok. 2 500 użytkowników. W Systemie dokonywanych jest miesięcznie ok. 25 tys. przemieszczeń wyrobów akcyzowych zaś ilość wszystkich komunikatów obsługiwanych miesięcznie przez EMCS PL kształtuje się na poziomie 151 tys.

  Pliki do pobrania


  EMCS PL