Projekt Hermes2

  Projekt Hermes2

  Projekt HERMES2 – wdrożenie jednolitego i zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej HERMES2. Projekt jest drugim w historii Służby Celnej przedsięwzięciem mającym na celu wdrożenie w naszej organizacji jednolitego i zintegrowanego systemu zarządzającego zasobami ludzkimi, czyli mówiąc w uproszczeniu systemu kadrowo-płacowego.
  Potrzeba wprowadzenia tego rozwiązania została pierwszy raz zauważona  ponad dziesięć lat temu. Już wtedy uzmysłowiono sobie, że użytkowane różnorodne i archaiczne systemy muszą być zastąpione jednym jednolitym i zintegrowanym systemem. Niestety likwidacja GUC przekreśliła to śmiałe i bardzo zaawansowane już wtedy przedsięwzięcie. A problem wielu niezintegrowanych i często archaicznych systemów kadrowo-płacowych niestety do dzisiaj nie został jeszcze rozwiązany. 
  Dopiero okresie ostatnich lat dzięki dwóm ważnym inicjatywom tj. Strategii Służby Celnej 2015+ oraz Projekcie Program e-Cło udało się powrócić do inicjatywy budowy i wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej. W obu tych inicjatywach projekt HERMES2 spełnia bardzo ważną rolę - systemu wspierającego uzyskanie istotnych korzyści. Projekt HERMES2 obok  projektu SZPADA i ARI@DNA2 jest projektem wewnętrznym mającym min. na celu budowę w Służbie Celnej nowoczesnego systemu informacyjnego i zapewnienie jej odpowiedniej konkurencyjności w wykonywaniu zadań w ramach gospodarki narodowej oraz unijnej przestrzeni gospodarczej poprzez usprawnienie zarządzania organizacją i jej zasobami w tym kapitałem ludzkim.   
  Obecny Projekt wdrożenia jednolitego systemu uwzględnił olbrzymi postęp jaki dokonał się w ciągi ostatnich dziesięciu lat na rynku tego typu rozwiązań. W przypadku rozpatrywanego w naszym Projekcie systemu-  pojęcie „system kadrowo-płacowy"  jest  daleko idącym uproszczeniem, ponieważ staramy się w projekcie wypełnić dwa podstawowe cele tj.:
  Cel podstawowy - wypełnienie obowiązków, które leżą na pracodawcy w związku z nałożonymi na niego przez przepisy prawa wymogami  (proces - prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej). 
  Cel rozszerzony – zbudowanie systemu wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi na każdym jego poziomie oraz związanego z tym systemu komunikacji wewnątrz całej naszej organizacji.  Hermes2 opis