Projekt ICS/ECS2

  Projekt ICS/ECS2

  Historia międzynarodowego handlu ma już kilka tysięcy lat. Od początku cywilizacji w miastach dorzeczy Tygrysu i Eufratu działali kupcy handlując różnymi towarami przewożąc je na grzbietach wielbłądów i osłów, a także statkami. Z czasem drogi handlowe zaczęły się wydłużać jak na przykład słynny jedwabny szlak z Chin do starożytnego Rzymu, który liczył prawie 6500 km.

  Rozkwit handlu był jedną z pośrednich przyczyn odkryć geograficznych. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba wyniknęło z poszukiwania nowej, krótszej drogi do Indii. Indie były już w tamtym okresie czasu istotnym partnerem handlowym Europejczyków, sprowadzano z nich m.in. jedwab, kamienie szlachetne i przyprawy. Handel był również jedną z przyczyn europejskich podbojów kontynentów ale to już historia…

  Dzisiaj w ramach inicjatywy Elektronicznego cła, wdrażanego w Unii Celnej pod kierunkiem Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (DG TAXUD), która  to dotyczy stworzenia „bezpapierowego" środowiska dla cła i handlu oraz zapewnienia bezpieczeństwa handlu międzynarodowego pojawiła się konieczność budowy i wdrożenia Systemu AES.
  Zgodnie z założeniami Automatyczny System Eksportu ma obejmować rozbudowę środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych Systemu ECS2 poprzez modernizację dotychczasowych funkcji biznesowych Systemu ECS2 i wkomponowanie ich w środowisko Programu e-Cło, jak również budowę nowych wymagań funkcjonalnych wynikających z wymagań DG TAXUD i pozafunkcjonalnych opracowanych na etapie prac projektowych. Dodatkowo w ramach projektu zostanie wytworzona usługa współdzielona walidacji dokumentów XML oraz funkcjonalność elektronicznej obsługi dokumentu do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. Projekt AES obejmuje także przygotowanie Systemu AES do wymieniania danych i informacji z innymi systemami biznesowymi tworzonymi w ramach Programu e-Cło jak również do wymiany informacji z wykorzystaniem funkcjonalności z zakresu Single Window.  ICS/ECS