Projekt INFRA

  Projekt INFRA

  Po co nam INFRA? Projekt INFRA ma na celu zbudowanie spójnego technologicznie, kompleksowego i ustandaryzowanego środowiska infrastrukturalnego, na którym zostaną posadowione systemy biznesowe objęte Programem e-Cło, wspierające obsługę usług transakcyjnych w ramach SI SC.
  Obecnie w Służbie Celnej funkcjonuje wiele różnych systemów informatycznych o zasięgu centralnym i lokalnym, budowanych w przeszłości w różnych okolicznościach, posadowionych na odrębnych środowiskach infrastrukturalnych, stanowiących niezależną, odrębną całość. Projekt INFRA ma za zadanie opracować i dostarczyć neutralną technologicznie platformę sprzętową spełniającą założenia architektury SOA. Platforma taka, jednolita architektonicznie, spójna technicznie pod względem zastosowanych standardów zapewni odpowiednią wydajność transakcyjną i szybkość przetwarzania danych wymaganą przez projekty biznesowe. Produkt końcowy projektu INFRA, czyli gotowa do eksploatacji spójna logicznie i architektonicznie platforma sprzętowa umożliwi:
  - wdrożenie poszczególnych systemów biznesowych, a ostatecznie zintegrowanego środowiska elektronicznego Służby Celnej, 
  - podniesie jakość i poziom dojrzałości świadczonych usług publicznych, drogą elektroniczną
  Zakres projektu
  Projekt INFRA obejmuje przede wszystkim opracowanie docelowej architektury technicznej SI SC środowisk produkcyjnego, testowego i deweloperskiego poprzez dostosowanie architektury technicznej wypracowanej w projekcie Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych oraz na podstawie Projektów Infrastruktury Technicznej dostarczonych przez projekty biznesowe z założeniem:
  - zgodności technicznej ze standardami IT obowiązującymi w MF, 
  - zgodności ze Strategią Informatyzacji Resortu, 
  - zachowania neutralności technologicznej
  - zachowania zasady interoperacyjności.
  Należy przy tym podkreślić, że w ramach INFRY zostanie dostarczona infrastruktura techniczna warstwy centralnej dla systemów będących produktami pozostałych projektów Programu e-Cło.
  Dokładne zwymiarowanie niezbędnej infrastruktury, a tym samym ustalenie zakresu Przedmiotu Zamówienia, będzie możliwe po dostarczeniu przez projekty biznesowe indywidualnych Projektów Infrastruktury Technicznej (PIT) w zakładanym terminie do 30 czerwca 2012 r. 
     INFRA