Projekt ISZTAR4 (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej)

  Projekt ISZTAR4 (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej)

  System ten to główne źródło zintegrowanych danych taryfowych i podatkowych. Pierwsza wersja została zbudowana w 2001 i była fundamentem do wdrożenia w 2004 roku systemu taryfowego, który wypełniał obligatoryjne wymagania UE dla krajów członkowskich w obszarze Wspólnej Taryfy Celnej.

  Oznaczało to utrzymywanie przez system bazy taryfy celnej, która:

  • jest codziennie od poniedziałku do piątku aktualizowana poprzez pliki dzienne systemu taryfowego TARIC Unii Europejskiej, otrzymywane za pośrednictwem eurobramki CCN/CSI
  • utrzymuje dane narodowe o ograniczeniach taryfowych i podatkach w pełni zintegrowane z danymi unijnymi

  System jest źródłem danych dla:

  • Służby Celnej (funkcjonariusze celni)
  • systemów celnych
  • przedsiębiorców, instytucji, agencji celnych itp., zainteresowanych obrotem towarowym z zagranicą

  Dane taryfowe są udostępniane przez system z wykorzystaniem:

  • interfejsów do systemów celnych
  • interfejsu dla przedsiębiorców, instytucji i agencji celnych pozwalającego na pobieranie codziennych aktualizacji bazy danych taryfy celnej ISZTAR (pliki w formacie XML), dla utrzymywania własnych systemów (programów) wspomagających wypełnianie zgłoszeń celnych
  • kompleksowej Przeglądarki Taryfowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej w intranecie (rozszerzona o dane o statusie „confidential" z punktu widzenia Komisji Europejskiej) oraz w internecie dla wszystkich zainteresowanych obrotem towarowym z zagranicą. Wspomniane przeglądarki są rozbudowane o dane dotyczące klasyfikacji towarów
  • publikacji Taryfy Celnej raz w miesiącu na stronie Służby Celnej w formie książkowej (format PDF)

  Budowany w ramach Programu e-Cło system Zintegrowanej Taryfy celnej ISZTAR4 zastąpi obecnie eksploatowany, przestarzały technologicznie system ISZTAR3.
  Założenia nowej wersji systemu wpisują się w cel Programu e-Cło, którym jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.
  System ISZTAR4 zostanie wdrożony w architekturze scentralizowanej w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów i będzie wykorzystywany w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.

  Celem budowy nowego systemu jest:

  • w obszarze funkcjonalnym: zastąpienie obecnie wykorzystywanego systemu ISZTAR3 przez System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 z zachowaniem wszystkich jego funkcji biznesowych, odnoszących się do udostępniania aktualnych danych taryfowych, uwzględniając podział usług wypracowany w SISC, oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności, w tym kalkulatora należności celnych, oraz innych wynikających ze zmian prawnych i/lub organizacyjnych w obszarze międzynarodowym i krajowym, aktualnych na czas budowy systemu ISZTAR4
  • w obszarze technicznym: budowa Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej w oparciu o architekturę i technologie wypracowane i przyjęte w Programie e-Cło jako standardy dla Systemu Informacyjnego Polskiej Służby Celnej, z kryteriami jakości dla świadczonych usług wyższymi lub co najmniej identycznymi do stanu obecnego

  Wdrożenie produkcyjne systemu ISZTAR4 planowane jest grudzień 2014.
   

  isztar4