Projekt MCA

  Projekt MCA

  Zgodnie z definicją zawartą w Studium Wykonalności Magistrala Celno-Akcyzowa jest to skalowalna, elastyczna warstwa komunikacji, o modułowej budowie i rozproszonej infrastrukturze, definiująca i standaryzująca między innymi format, tłumaczenie, transformację, nadzór i raportowanie przepływu komunikatów pomiędzy elementami Systemu Informacyjnego Służby Celnej, a także stanowiąca bezpieczne sprzęgnięcie z domeną DG TAXUD, magistralą CCN/CSI i domeną zewnętrzną (Internetem). Także projekt „Programu e-Cło".

  Dla kogo to jest? Co nowego daje?

  Określenie standardów warstwy komunikacji w ramach definicji przepływu komunikatów oraz specyfikacja poszczególnych funkcji i komponentów  infrastruktury pośredniczącej warstwy komunikacji, składających się na przełącznik komunikatów biznesowych pozwoli powiązać infrastrukturę komponentów systemów realizowanych w ramach „Programu e-Cło". Wdrożenie obsługi komunikatów, managera raportów, silników zarządzania procesami biznesowymi i optymalizacji usług SOA oraz powiązania z uwierzytelnionymi, zewnętrznymi systemami (bezpieczny gateway) ułatwi przekazywanie zgłoszeń i deklaracji drogą elektroniczną.

  Czy zastąpi coś co już jest? Czy będzie to "nowa jakość"?

  Wdrożenie Magistrali Celno-Akcyzowej jako warstwy komunikacji zapewni obsługę komunikatów pomiędzy elementami systemu informacyjnego Służby Celnej, a także z domeną DG TAXUD, magistralą CCN/CSI i domeną zewnętrzną (Internetem) i pod tym względem stanowi to „nowa jakość" w organizacji.  Dane