Projekt OSOZ2

Projekt OSOZ2

Co to jest System OSOZ 2 i po co jest tworzony? System OSOZ 2 to Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń powstający w ramach Programu e-Cło.
Co nowego daje? Czy zastąpi coś, co już jest? Czy będzie to nowa jakość?

System OSOZ 2 zastąpi swojego starszego brata System OSOZ. System OSOZ 2 będzie posiadał wszystkie funkcjonalności Systemu OSOZ. Dodatkowo będzie posiadał możliwość rejestracji zabezpieczeń, obsługi NTA oraz uproszczony zostanie sposób komunikacji podmiotów z Systemem. Wykorzystując doświadczenia nabyte podczas eksploatacji Systemu OSOZ, dla Systemów SISC udostępnione zostaną dodatkowe funkcjonalności takie jak blokowanie dokonania operacji na zabezpieczeniu lub różne sposoby dokonania obciążenia. Wszystko to ma zapewnić bardziej wydajną pracę z zabezpieczeniami w środowisku systemów celnych. Dla podmiotów System OSOZ 2 udostępni możliwość włączenia opcji tzw. „powiadomień", które droga elektroniczną będą informowały kontrahenta o obniżeniu salda zabezpieczenia poniżej określonej kwoty, kończącym się terminie ważności zabezpieczenia czy terminie zapłaty. 
 
Jak to będzie działać? I kiedy zacznie?
System OSOZ 2 nastawiony będzie na świadczenie usług gdzie podstawowym trybem komunikacji będzie WebService. Komunikacja użytkowników będzie realizowana poprzez przeglądarkę internetową, co ma znacząco ułatwić jego obsługę. Systemy SISC będą komunikowały się za pośrednictwem wydajnego interfejsu niewizualnego zapewniającego obsługę ponad 20 tys. komunikatów dziennie. Podmiotom dostęp do Systemu OSOZ 2 zapewni portal gdzie każdy użytkownik będzie posiadał dostęp do swoich zabezpieczeń oraz funkcjonalności związanych z ich obsługą. Dla podmiotów posiadających swoje własne systemy, System OSOZ 2 umożliwi integrację, która będzie oferować wszystkie funkcjonalności dostępne na portalu. Zgodnie z harmonogramem uruchomienie Systemu OSOZ 2 planowane jest w dniu 31.12.2013r.
Pliki do pobrania


    OSOZ2