Projekt PDR

  Projekt PDR

  Jednym z systemów tworzonych w ramach Programu e-Cło jest System Danych Referencyjnych PDR PL/UE, który można umiejscowić na styku dwóch warstw – referencyjno-informacyjnej oraz infrastrukturalnej. Z jednej strony ma to być system bardzo „techniczny”, gdyż celem jego realizacji jest zapewnienie systemom operacyjnym, takim jak AIS, AES, NCTS2, ZEFIR2, wydajnego źródła dostępu do danych referencyjnych oraz innych danych wolnozmiennych. Z drugiej strony nowy System PDR PL/UE ma pełnić rolę komponentu odpowiedzialnego za pozyskiwanie, zarządzanie, aktualizację, weryfikację i dystrybuowanie wszelkich danych słownikowych, niezbędnych do właściwego działania pozostałych elementów Systemu Informacyjnego Służby Celnej.
  Jak to drzewiej bywało z tymi danymi…
  Działalność Służby Celnej obecnie wspierają liczne systemy informatyczne. Systemy te, wdrażane w trakcie ostatniego dziesięciolecia, budowane były jako niezależne i w pełni samowystarczalne. Każdy z nich został wyposażony w dostosowany dla własnych potrzeb, odrębny system danych referencyjnych, zrealizowany bądź w postaci specjalizowanych modułów dedykowanych dla Systemów CELINA, NCTS, ECS i ICS, bądź w postaci słowników, ulokowanych bezpośrednio w systemie. W rezultacie bazy referencyjne, zawierające częstokroć te same dane, powstały niezależnie w wielu systemach. Skutkiem tego była utrata jednorodności i spójności danych oraz brak struktury odpowiedzialnej za centralne zarządzanie tym obszarem oraz jego kontrolę. 
   
  Nowy PDR a systemy referencyjne
  System PDR PL/UE, w przeciwieństwie do dotychczasowych podsystemów danych referencyjnych i komponentów referencyjnych zbudowanych wewnątrz systemów, nie będzie zawierał narzędzi do rejestracji podmiotów, ich reprezentantów, wydawanych pozwoleń oraz użytkowników „wewnętrznych" systemów. Tym zajmować się będą inne systemy, takie jak SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Podmiotów Obrotu Towarowego) i HERMES2 (System HR). Jednak to System PDR PL/UE będzie tym systemem, który większość danych referencyjnych udostępni centralnym systemom obsługującym procesy związane z przywozem, wywozem i tranzytem towarów, poborem należności celnych i podatkowych oraz operacjami finansowo-księgowymi. Stąd tak istotnym elementem jest jego wydajność, wynikająca z konieczności zapewnienia stałego i szybkiego dostępu do danych słownikowych oraz danych o podmiotach, przedstawicielach i wydanych pozwoleniach. Systemy rejestrujące dane, w tym przede wszystkim SZPROT, zapewnią obsługę procesu rejestracji, lecz dane z gromadzonych rejestrów udostępni System PDR PL/UE, organizując je w taki sposób, aby udostępniać wyłącznie informacje niezbędne w procesach realizowanych przez centralne systemy operacyjne, głównie dla potrzeb walidacji.  PDR PL/UE