Projekt SZPADA

  Projekt SZPADA

  „Wdrożone zarządzanie pierwszymi 10 procesami biznesowymi. Wewnętrznie dostępny model danych i organizacji oraz jednoznaczność opisu procesów i procedur wpływają na wzrost standaryzacji działań Służby Celnej, zmniejszenie poziomu skarg, wzruszonych decyzji i przypadków korupcji. Dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego możliwe będzie rozpoczęcie przekształcania Służby Celnej z instytucji zhierarchizowanej w organizację samodoskonalącą się" - tak w Mapie Korzyści opisano oczekiwaną korzyść biznesową nr 16 związaną z realizacją celów projektu SZPADA.

  Co to jest Projekt SZPADA ?

  Projekt SZPADA jest jednym z projektów realizowanych w ramach Programu e-Cło i wspierającym realizację Strategii Działania Służby Celnej 2015+, polegającym na objęciu pierwszych 10 procesów biznesowych zarządzaniem procesowym oraz przygotowaniu metod, standardów i narzędzi do wdrożenia zarządzania procesowego w całej organizacji.
  Wpisuje się w szczególności w jej 6 inicjatywę strategiczną – „Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego".

  Co jest celem Projektu ?

  Przekształcenie Służby Celnej w organizację zarządzaną procesowo i samodoskonalącą poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Procesami Biznesowymi Służby Celnej  w celu polepszenia wyników działalności Służby Celnej.
  System ten ma zapewnić zasady, metody, mechanizmy i narzędzia do:
  1.    planowania i realizacji strategii działania Służby Celnej, która uwzględnia oczekiwania klientów zewnętrznych,
  2.    przełożenia Strategii Działania SC 2015+ na działania Służby Celnej i zapewnienie ich spójności,
  3.    dopasowania zasobów Służby Celnej do potrzeb procesów,
  4.    pomiaru efektów prowadzonych działań i stopnia realizacji Strategii Działania Służby Celnej 2015+ - na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.  Szpada opis