Projekt Szprot

  Projekt Szprot

  W ostatnich latach można zaobserwować znaczny rozwój technologii informatycznych, które na szeroką skalę znalazły zastosowanie we wspomaganiu działalności prowadzonych przez przedsiębiorców. Komputer stanowi obecnie podstawowe narzędzie pracy, a wykorzystywanie komunikacji elektronicznej pozwala na zwiększenie jej efektywności, zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie kosztów. Ponieważ wśród priorytetów SC, oprócz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, należy wymienić także zrozumienie i otwartość na potrzeby społeczeństwa, bardzo ważne jest dostosowanie jakości usług świadczonych przez SC do jego oczekiwań, adekwatnie do możliwości stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

  Mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej, szybkiej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy podmiotami a administracją celną, w ramach Programu e-Cło, realizowany jest Projekt SZPROT, który ma na celu wprowadzenie systemu teleinformatycznego opartego na technikach elektronicznego przetwarzania danych. 

  System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT obejmie swym zakresem:
  • Rejestrowanie i udostępnianie wszelkich danych rejestrowych wszystkich podmiotów w obszarze właściwości SC Udostępnianie dotyczyć będzie systemów informatycznych SI SC oraz Unii Europejskiej (EOS i Customs Decisions zgodnie z obowiązującym stanem prawnym).
  • Elektroniczne wspomaganie składania i rozpatrywania wniosków dotyczących działalności podmiotów w obszarze właściwości Służby Celnej. Zarejestrowany podmiot będzie miał możliwość przeglądania swoich danych, a udostępnione elektroniczne formularze wniosków pozwolą na ich automatyczne wypełnianie.
  • Elektroniczne wspomaganie wydawania rozstrzygnięć w postępowaniu audytowym i monitorowania sposobu wykorzystywania przez podmioty wydanych zezwoleń.
  • Rejestrowanie i udostępnianie danych rejestrowych osób fizycznych dokonujących czynności w imieniu i na rzecz podmiotów prowadzących działalność w obszarze właściwości SC
  Aktualnie wykorzystywane systemy i brak wspólnej bazy podmiotów powoduje konieczność wielokrotnej ich rejestracji w różnych systemach obsługujących poszczególne procesy biznesowe, co znacząco wpływa na jakość i spójność przechowywanych danych. 
     Prezentacja systemu SZPROT

  Prezentacja systemu SZPROT

  Prezentacja systemu SZPROT

  W czasie narady pionu orzecznictwa Służby Celnej, która odbyła się w Łysomicach k. Torunia, w dniu 5 października, na zaproszenie Tomasza Michalaka Dyrektora Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów Kierownik Projektu Szprot Dariusz Leśniewski przekazał uczestnikom informacje na temat projektu.

  Zwrócił uwagę szczególnie na zakres biznesowy przyszłego systemu, pokrywający się z zakresem merytorycznym pionu postępowania, na konieczność współdziałania z innymi systemami Systemu Informacyjnego SC, jak i z aplikacjami spoza SC. Ponadto zostały przedstawione cele tworzonego systemu oraz przewidywane terminy realizacji i wdrożenia systemu.

  Pliki do pobrania

  SZPROT