Projekt TestReg

  Projekt TestReg

  Przesłanką powołania Projektu TestReg była identyfikacja wielu problemów, zagrożeń i potrzeb Służby Celnej w obszarze testowania. Program e-Cło, który z uwagi na swą rozległość, złożoność i wpływ na kluczowe procesy Służby Celnej, wymaga zapewnienia w szczególny sposób odpowiedniej jakości rozwiązaniom opracowywanym w trakcie jego realizacji.

  Jednym z podstawowych wymogów bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania systemów biznesowych Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SI SC) jest testowanie nowych wersji tych systemów i planowanych zmian w konfiguracji, przed oddaniem ich do użytkowania. Dotychczasowy brak jednolitości w kwestii testowania systemów informatycznych SC wymusił utworzenie projektu, który usystematyzuje problematykę testów w zakresie: ich organizacji, rodzaju przeprowadzanych testów, dokumentowania procesu testowania, gromadzenia wiedzy w zakresie testowania, zasad współpracy z wykonawcą zewnętrznym i developerami oprogramowania, testów spójności między systemami.

  Cele
  Projekt TestReg obejmuje dostarczenie rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu ujednolicenie i usprawnienie procesu testowania SI SC. Utworzone w ramach Projektu Centrum Wsparcia Testowania (CWT) będzie zajmować się utrzymaniem dostarczonych produktów oraz doskonaleniem kompetencji organizacji w zakresie testowania systemów.
  Celem Projektu jest zachowanie spójności SI SC, realizacja wytycznych wynikających z inicjatywy e-Customs, podniesienie jakości obsługi klienta, racjonalizacja kosztów rozwoju SI SC. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa eksploatacji SI SC, usprawnienie przeprowadzania testów regresywnych przy użyciu komunikatów UE/PL, jak i komunikatów tworzonych na potrzeby testów w ramach poszczególnych projektów, uruchomienie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie CWT, gromadzenie doświadczeń w zakresie testowania, tworzenie bazy testów regresywnych SI SC.  TEST REG