Projekt ZEFIR 2

  Projekt ZEFIR 2

  Co to jest System ZEFIR 2 i po co jest tworzony? Dla kogo to jest? Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem – ZEFIR 2 będzie jednym z systemów wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SI SC). Został przewidziany do realizacji w ramach „Programu Elektroniczne Cło" finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Dotacje na innowacje".

  System ZEFIR 2 będzie realizował założenia Programu e-Cło w obszarze poboru należności i rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Służbę Celną oraz obsługę finansowo-księgową jednostek Służby Celnej w technologii scentralizowanej. System ZEFIR 2 w swoim zakresie będzie miał również pełną automatykę sprawozdawczości i analityki budżetowej. Będzie narzędziem informatycznym wspomagającym rozliczenia z budżetem Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. System ZEFIR 2 będzie wykorzystywany przez wszystkie jednostki Służby Celnej oraz przez organy skarbowe w obszarze sprawozdawczości i planowania, a także Ministerstwo Finansów. W aspekcie interesów Skarbu Państwa System ZEFIR 2 będzie spełniał głównie cel fiskalny, jednakże uzyskane korzyści można rozpatrywać również w aspekcie podatnika.
   

  Pliki do pobrania

  ZEFIR2