Projekt ZISAR

    Projekt ZISAR

    Postrzeganie przez nas świata i funkcjonowanie w nim w poważnym zakresie uzależnione jest od mimowolnie dokonanej analizy otoczenia, przewidywanego wpływu dokonanego wyboru na nasze przyszłe życie. Każdy z nas w trybie podejmowania decyzji i dokonanych wyborów, kieruje się własną wiedzą i doświadczeniem życiowym.

    Na poziomie organizacji realizujemy zadania w formie zbliżonej dla natury naszej zbiorowej świadomości,   próbujemy w naturalny sposób  uporządkować wiedzę i podejmowanie kluczowych decyzji na podobnych zasadach i zarządzać zasobami w wielu obszarach informacyjnych, których efektem są elektroniczne zbiory danych i wiedza czy doświadczenie spisane programowo w ramach eksploatowanych systemów informatycznych, próbujących w odpowiedniej  formule prezentacji,  umożliwić  współdzielenie zasobów w prosty i efektywny sposób.

    Tej natury najprostsze przybliżenie charakteryzuje również funkcjonowanie naszej organizacji  i społecznie powierzone zadania realizowane również poprzez obowiązek sprawowania kontroli w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa naszego kraju czy od jakiegoś czasu UE.  Potrzeby w tym zakresie, to również oczekiwania społeczności w której żyjemy. Powszechna potrzeba swobodnego obrotu towarami, przyjazny wizerunek Służby Celnej w kontekście ułatwień dla prowadzenia legalnej działalności gospodarczej, szybka obsługa nieskomplikowanych procedur, bezpieczny łańcuch dostaw czy ochrona rynku, są wyzwaniem oczekiwanego sytemu informatyzacji dla wielu zagadnień uporządkowania i uproszczenia ich przebiegu. Przełożyć się to powinno na skuteczność prowadzenia procesów kontroli  związanych z każdym elementem podejmowanych w służbie działań  z uwzględnieniem świadomego wyboru minimalizacji istotnych ryzyk, eliminacji zagrożeń przy minimalnym obciążeniu kontrolowanych podmiotów i optymalnym zaangażowaniu zasobów SC.    ZISAR